Aviso de Elecciones 2024_2026

Benvolguts pares i mares: Finalitzat el període de dos anys i segons l’article 18 dels estatuts de l’associació de mares i pares d’alumnes del col.legi Sant Francesc, s’obri el termini de presentació de candidatures a la junta directiva de l’AMIPA. Aquestes candidatures han de complir tots els requisits que venén especificats als estatuts, articles 17,18…