ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

ASSOCIACIÒ DE MARES I PARES D’ALUMNES COL·LEGI SANT FRANCESC PALMA. Palma a 17 de gener del 2024 Benvolguts pares i mares d’alumnes del centre. De conformitat amb l’establert a l’article 10 dels Estatuts de la nostra Associació, la Junta Directiva te a bé convocar-los per la proper dijous dia 25 de gener del 2024, a…

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASSOCIACIÒ DE MARES I PARES D’ALUMNES COL·LEGI SANT FRANCESC PALMA. Palma a 17 de gener del 2024 Benvolguts pares i mares d’alumnes del centre. De conformitat amb l’establert a l’article 10 dels Estatuts de la nostra Associació, la Junta Directiva te a bé convocar-los per la proper dijous dia 25 de gener del 2024, a…