Mesures referents a les onades de calor

Palma, maig de 2023. Benvolgudes famílies: Com és ja ben conegut per tots els darrers cursos hem estat patint a les nostres aules temperatures de cada vegada més extremes. Davant aquesta problemàtica l’Equip Directiu del centre, escoltant opinions de la resta de la comunitat educativa (alumnes, professors, famílies….) ha decidit començar a treballar i prendre…